Shërbimet

MBN Mobileri

Ne kemi si Mision primar që të plotësojmë nevojat e klientëve tanë me çdo arredim, dizenjim për çfarëdo lloj hapësire:
Restorante, bare, hotele, vila, resorte, apartamente, zyra, ambjente biznesi, etj.

Shërbimet që ne ofrojmë janë:
1) projektimi dhe dizenjimi,
2) zbatimi,
3) transportimi i produktit,
4) montimi i produktit.